Velkommen til Activus.no

Fysioterapi for barn og unge

Her på Activus er det barn og unges aktivitet som er i sentrum. Fysioterapeuten tilrettelegger og behandler for å fremme optimal bevegelsesutvikling, god helse og ikke minst bevegelsesglede. Målet er å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne, deltagelse og aktivitet.

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på. Gleder meg til å trene med nettopp deg/ ditt barn :)

Aktivitetshilsen fra

Hildegunn Adde
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF